WELKOM OP DE WEBSITE VAN RENÉ VAN LOENEN

 

HOME BIO POËZIE KERKLIED AGENDA IN DE MEDIA CONTACT
 

IN WOLKEN UITGESNEDEN is een nieuwe bundel met 71 van mijn liedteksten, afgewisseld met 17 schilderijen van Jeltje Hoogenkamp bij monumentale liederen uit de wereldliturgie. De bundel bevat naast liturgische en bijbelse liedteksten 16 liederen gebaseerd op gedichten en gedachten van Dietrich Bonhoeffer. Verder heb ik mij laten inspireren door de spiritualiteit van Etty Hillesum en de theologie van Tomáš Halík. Het zijn teksten om te lezen, voor te lezen of te zingen. 20 componisten schreven er muziek bij. De melodieën zijn te vinden in enkele bekende liedboeken en op drie websites.

Uitgave: Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2020. Prijs: € 18,50.

De uitgestelde presentatie van IN WOLKEN UITGESNEDEN vond plaats op zaterdagmiddag 19 september 2020 in de Culemborgse Grote of Barbarakerk, in samenwerking met De Roos van Culemborg. Een tiental leden van de Barbaracantorij zong o.l.v. Marijn Slappendel een aantal nieuwe liederen uit het boek, waaronder het 'Lied voor Etty Hillesum'. Daarnaast was er een muzikale bijdrage van liedjeszanger Otto Dethmers, die o.a. een eigen vertolking van het lied 'Dat wij onszelf gewonnen geven' ten gehore bracht, een column van Wychert van Dijk over de schilderijen van Jeltje en een korte lezing van Gert Landman, voorzitter van de Interkerkelijke Stichting voor het Liedboek, over nieuwe liedbundels en melodiekeuzes. Klik hier om zijn verhaal te lezen!

Klik op: Melodieën bij een aantal teksten voor bladmuziek.

 

 

Gezegend ben je, broeder zon
naar het Zonnelied van Franciscus van Assisi

Gezegend ben je, broeder zon,
je brengt ons steeds een nieuwe dag.
Jij meesterschilder van het licht,
je straalt van innerlijke kracht,
vervult ons met ontzag.

Gezegend ben je, zuster maan,
wij zien Gods avondlicht in jou.
Je troost ons met je zachte glans,
vervult met weemoed ons bestaan,
versiert het gras met dauw.

Gezegend ben je, broeder wind,
je streelt en prikkelt onze huid,
je striemt ons lijf en maakt ons sterk.
Je bent de geest die in ons werkt
en die ons hart ontsluit.

Gezegend ben je, lieve zus,
jij waterdruppel, levensbron,
je vult de bedding van de beek,
je vult de greppel en de poel,
de beker en de kom.

Gezegend ben je, broeder vuur,
de geest vat hevig vlam in jou.
Je trekt je niets van grenzen aan,
je deelt je uit in duizendvoud,
verjaagt voor ons de kou.

Gezegend ben je, zusterlief,
jij goede aarde, moederschoot.
God heeft je aan ons toevertrouwd,
je bent een sieraad in zijn oog,
de akker van ons brood.

Gezegend ben je, zuster dood,
je bent ons allen wezensvreemd,
maar één kent jou tot op het bot,
hij die je ondoorgrondelijk
je plaats gewezen heeft.

 

Uit: IN WOLKEN UITGESNEDEN

Liedteksten René van Loenen

Schilderijen Jeltje Hoogenkamp

Buijten & Schipperheijn Motief

Amsterdam 2020