WELKOM OP DE WEBSITE VAN RENÉ VAN LOENEN

 

HOME BIO POËZIE KERKLIED AGENDA IN DE MEDIA CONTACT
 

CONTACT

René van Loenen woont in Culemborg. Reacties op zijn werk zijn zeer welkom, bij voorkeur per e-mail.

Voor reacties en meer informatie over (onderstaande) lezingen, workshops en cursussen:

r.r.vanloenen@kpnplanet.nl
tel. 0345-515159

 

 

 
René van Loenen. Foto: Corry Dijkstra.

LEZINGEN/WORKSHOPS/CURSUSSEN

 

Franciscuswandeling
Poëziewandeling door Culemborg met gedichten bij het Zonnelied van Franciscus van Assisi (voor groepen, op afspraak). Zie ook fotoverslag op homepage.

 

Ballade van de gasfitter
Een workshop van anderhalf uur of een minicursus van 3 à 4 uur over de befaamde Ballade van de gasfitter van Gerrit Achterberg. Deze intrigerende sonnettencyclus geeft in zijn verloop een goed beeld van de ontwikkeling van Achterbergs dichterschap. Dat dit werk nog steeds tot de verbeelding spreekt, blijkt o.a. uit het feit dat alle 14 sonnetten in 2009 op muziek zijn gezet door componist Klaas ten Holt. Aan een van deze composities wordt in de wokshop/cursus ook aandacht besteed.

 

Bijbelse vrouwen in de beeldende kunst
Al voor de verschijning van mijn bundel Veertig vrouwen uit de Bijbel begon ik met het verzamelen van afbeeldingen van bijbelse vrouwen (foto’s van schilderijen, beelden, litho’s, tekeningen etc.) Het zijn er inmiddels meer dan genoeg om 75 minuten te vullen met tekst en beeld. Ik licht de afbeeldingen toe, vertel wat mij fascineert en lees een aantal gedichten voor.

 

Quinten Metsys, De bewening van Christus (1511), Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen.

 

Joost Zwagerman, Wakend over God
In een lezing van 60 minuten ga ik in op de vraag of Joost Zwagerman zich in deze postuum verschenen bundel laat kennen als mystiek dichter of als gekweld romanticus. Zijn verlangen om te verdwijnen wijst in de richting van het eerste, zijn worsteling met God of de engel in de richting van het tweede. Naast gedichten uit Wakend over God lees ik passages voor uit De stilte van het licht, Zwagermans essaybundel over schoonheid en onbehagen in de kunst, die een jaar eerder verscheen.

 

 

Bloem
Een interactieve lezing van 60 minuten over de dichter die eerst het leven, met al zijn desillusies, moest leren aanvaarden en daarna de dood. Zwaarmoedig? Jazeker. Maar heel soms domweg gelukkig. "En dan: 't had zoveel erger kunnen zijn."

 

Wat water achterliet (workshop/cursus poëzie lezen, 1/2/3 avonden)
Poëzie zit in de lift. Er verschijnen in Nederland jaarlijks meer dan 400 bundels. Je kunt lid worden van de Poëzieclub. En steeds meer podiumdichters binden met elkaar de strijd aan in zogenaamde poetryslams.
Poëzie, wat is dat eigenlijk? Dat zijn alle goeie gedichten bij elkaar, meent Gerrit Komrij, waarmee hij aangeeft dat het zoeken naar een definitie van poëzie een zinloze bezigheid is. Het is zeker niet de bedoeling van deze workshop/cursus toch zo’n definitie te vinden. Wel zullen we vanuit verschillende invalshoeken ingaan op de vraag wat wezenlijk is voor – met name moderne – poëzie. Dat doen we door het lezen van gedichten van heel verschillende dichters, van Gerhardt tot Lucebert, van Bernlef tot Knibbe.

 

Gedichten schrijven (workshop/cursus van 1/2/3 avonden)
Gedichten schrijven begint met gedichten lezen. Er is niets mis met het navolgen van goede voorbeelden, want we kunnen heel veel leren van de talige lenigheid van dichters als Herman de Coninck of Joke van Leeuwen. Originaliteit komt in een later stadium vanzelf en het vinden van een eigen toon is vooral een kwestie van oefening.
Een vanzelfsprekend onderdeel van de cursus gedichten schrijven is het geven en krijgen van feedback op het gemaakte werk. Maar veel belangrijker dan het resultaat is de ervaring van het creatieve proces die het schrijven de dichter oplevert.

 

Nog meer onderwerpen:

Reiziger doet Golgotha
Gedichten in de lijdenstijd

Om hoe je was
Gedichten over de dood

Waar ik u aanroep is diepte
Moderne religieuze poëzie

De taal van het kerklied
(workshop/minicursus van 1 of 2 avonden)

 

LINKS

www.liedboekcompendium.nl

www.schrijverscontact.nl

www.poeziekringculemborg.nl

www.vriendenvandeplantage.nl

www.deroosvanculemborg.nl

www.pknculemborg.nl

www.uitgeverijboekencentrum.nl

www.uitgeverijmozaiek.nl

www.uitgeverijanderszins.nl

www.buijten-motief.nl

www.denieuwecantate.nl

www.alfonsvandermullen.nl

www.henkvanloenen.nl

www.robdenboer.nl

www.wielergedichten.blogspot.com